Чат с нас, задвижвани от чат в реално време

Първи ден от класовете

Искате ли да знаете нашите такси?

Станете студент

Добре дошли в BLI! Накрая сте тук! Работим усилено, за да направим учебния ви опит забавен, вълнуващ и ангажиращ.

На първия си ден от училище ще имаме любезен и опитен персонал, който да Ви посрещне при пристигането ви, както и да има ориентировъчна сесия за всички нови ученици, за да се запознаят с училищната ни политика. Ще ви запознаем и с училището и неговата среда, за да ви помогне да се запознаете с новата среда.

По време на сесията ще ви запознаем и с информация за града, информация за настаняване и дейности след училище. Има и добре разработен информационен комплект, който ви помага да проверите всички подробности, свързани с училището, и цялата полезна информация за града.

Тъй като разбираме, че ще се почувствате нервен през първия ден, нашият административен персонал и учители ще ви насочат през този преходен период. Винаги ще сме там, за да се погрижим за вас и да отговорим на вашите въпроси. Ти никога не си сам!