Školska politika

Da li želite da znate naše naknade?

Postanite student

Jezička politika

U BLI primjenjujemo politiku samo na engleskom ili francuskom jeziku. Ova politika je uspostavljena da vam pomogne da maksimalizujete svoju praksu na engleskom ili francuskom jeziku tokom studija u Kanadi. Da biste vam pomogli da zaista poboljšate nivo znanja jezika, od vas će se očekivati ​​da komunicirate samo na jeziku koji studiramo dok god je u BLI-u.

Ako prekršite politiku, dobićete kaznu:

Prvi prekršaj: Dobićete upozoravajuću karticu.
Drugi prekršaj: Bićete suspendovani od BLI za jedan dan i biće zabeleženi kao odsutni.
Treći prekršaj: Bićete suspendovani od BLI tri dana i biće zabeleženi kao odsutni. Morate se sastati sa koordinatorom programa.
Četvrti prekršaj: Bićete suspendovani od BLI pet dana i biće zabeleženi kao odsutni. Morate se sastati sa koordinatorom programa.
Peti prekršaj: bićete suspendovani iz škole za jednu sesiju ili ekvivalent.

Lateness & Absenteeism

BLI očekuje od studenata da budu na vrijeme do svojih časova. Ako je student tri puta kasnije u jednoj od razreda, to je jednako za jedno odsustvo. Ako studenti pohađaju manje od 80%, oni neće dobiti svoj sertifikat.

Odsustvo

Studenti koji dolaze za 24 nedelje i više imaju pravo da zatraže odsustvo. Ovaj odsustvo ne može biti duže od četiri nedelje. Ako se studentima odobri odsustvo, njihova nastava će biti odložena. Ako je zahtev za odsustvo mora imati završene nedelje studija 12. Ako putuju u inostranstvo, moraju imati važeću vizu.

Promjena klase

Iako je ovo retka situacija, kad god student smatra da je klasa na kome je on postavljen, ne pomaže da poboljša jezičke veštine ili ako je veoma teško, on ili ona može zatražiti promenu u razredu. Da bi to uradio, on ili ona treba da odu do akademskog koordinatora tokom prve sedmice časova. Nakon prve sedmice nije moguća promjena.

Politika proterivanja studenata

Kliknite ovdje za detalje:
http://blicanada.net/student-expulsion-policy/