Školní politika

Chcete znát naše poplatky?

Staňte se studentem

Jazyková politika

Na BLI používáme zásady pouze angličtiny nebo francouzštiny. Tato zásada byla zavedena tak, aby vám při studiu v Kanadě pomohla maximalizovat angličtinu nebo francouzštinu. Abychom vám pomohli skutečně zlepšit úroveň jazykových znalostí, očekává se, že budete komunikovat pouze v jazyce, který studujete kdykoliv na BLI.

Pokud porušujete zásady, obdržíte pokutu:

První přestupek: Obdržíte varovnou kartu.
Druhý přestupek: Budete pozastaveni z BLI na jeden den a bude zaznamenán jako nepřítomný.
Třetí přestupek: Budete pozastaveni z BLI na tři dny a bude zaznamenán jako nepřítomný. Budete se muset setkat s koordinátorem programu.
Čtvrtý přestupek: Budete pozastaveni z BLI na pět dní a budete zaznamenáni jako nepřítomní. Budete se muset setkat s koordinátorem programu.
Pátý trestný čin: Budete pozastaveni ze školy na jedno zasedání nebo rovnocenné.

Pozdní a nepřítomnost

BLI očekává, že studenti budou mít čas na své kurzy. Pokud je student třikrát pozdě na jednu třídu, je rovný jedné nepřítomnosti. Pokud se studenti účastní méně než 80%, nedostanou svůj certifikát.

Socializace

BLI podporuje společenskou a kulturní výměnu mezi svou komunitou; školní politika však naznačuje, že zaměstnanci nesmějí spolupracovat se studenty mimo běžné hodiny a události BLI.

Nechte nepřítomnost

Studenti, kteří přicházejí za týden 24 a více, mohou požádat o dovolenou. Tato nepřítomnost nemůže být delší než čtyři týdny. Pokud jsou studentům udělena dovolenka, jejich vyučování bude odloženo. Pokud žádáte o dovolenou, musíte absolvovat 12 týdny studia. Pokud cestují do zahraničí, musí mít platné vízum.

Změna třídy

Ačkoli se jedná o vzácnou situaci, kdykoli student pocítí, že třída, do níž je umístěna, nepomáhá ke zlepšení jazykových dovedností nebo je-li velmi obtížné, může požádat o změnu třídy. Aby tak učinil, musí během prvního týdne tréninku předat akademickému koordinátorovi. Po prvním týdnu nejsou možné žádné změny.

Drogy a alkohol

BLI politika týkající se drog a alkoholu:
- Spotřeba drog a alkoholu je zakázána na školním majetku.
- Konzumace konopí není povolená na školních zařízeních, školních akcích, aktivitách nebo výletech a výletech nikomu
zaměstnanců nebo studentů.
- jakýkoli nezletilý student, který vlastní, používá, prodává nebo distribuuje právní (např. Marihuanu, léky na předpis atd.),
nelegálních drog, náčiní k léčení, alkoholu nebo tabáku, a to kdykoli na školním majetku nebo pod vedením školy,
podléhá nejzávažnějšímu disciplinárnímu jednání, včetně pozastavení nebo vyhoštění.
- Politika školy týkající se drog a alkoholu se vztahuje také na všechny studentské cesty a aktivity studentů BLI. Škola si vyhrazuje právo
vyhledávejte všechny studentské věci, pokud je tento student podezřelý z toho, že má drogy nebo nelegální látky nebo předměty ve škole, na cestách
a činností. Studenti, kteří věří, že jsou pod vlivem drog nebo alkoholu, čelí vážným následkům, včetně pozastavení
nebo vyhoštění.

Studentská politika vyloučení

Pro více informací klikněte zde: