Συνομιλία με μας, powered by LiveChat

Μαθήματα Αγγλικών στο Μόντρεαλ

Θέλετε να μάθετε τις αμοιβές μας;

Γίνετε μαθητής

Τα μαθήματα γενικής αγγλικής γλώσσας BLI απευθύνονται σε φοιτητές που θέλουν να βελτιώσουν την ακρίβεια και την ευχέρεια επικοινωνίας τους στα αγγλικά. Είτε θέλετε να μάθετε Αγγλικά για εργασία, ταξίδια, σχολείο ή απλώς για ευχαρίστηση, το BLI θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας.

Το BLI προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία γλωσσικών προγραμμάτων που ταιριάζουν στις ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου. Με ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων και προγραμμάτων, μπορούμε να σας μεταφέρουμε από τη βασική επικοινωνία στην προηγμένη ακαδημαϊκή επάρκεια μέσω δυναμικών και δυναμικών διδαγμάτων από έμπειρους εκπαιδευτικούς που καταλαβαίνουν τα κίνητρά σας και τις φιλοδοξίες σας.

Γενικά μαθήματα αγγλικών
12 επίπεδα διδασκαλίας

Από βασικές σε Προηγμένες

Μικρές τάξεις

(12 φοιτητές ανά τάξη)

Διαφορετικές επιλογές προγράμματος

Μερικής απασχόλησης

Τελικό

Εντατικός

Σούπερ Εντατική

Πλήρης ημέρα Δίγλωσση

Μερικής απασχόλησης

Μερικής απασχόλησης

18 μαθήματα ανά εβδομάδα

Πρόγραμμα τάξης

Δευ - Τετ

9: 00 - 12: 20

Παρασκευή

9: 00 - 10: 30

Mon
Τρ.
συζευγνύω
Πέμ.
Παρ
9: 00 - 10: 30

Επικοινωνιακή

Γραμματική

Επικοινωνιακή

Γραμματική

Επικοινωνιακή

Γραμματική

Επικοινωνιακή

Γραμματική

Ολοκληρωμένες δεξιότητες
10: 40 - 12: 20 Ολοκληρωμένες δεξιότητες Ολοκληρωμένες δεξιότητες Ολοκληρωμένες δεξιότητες Ολοκληρωμένες δεξιότητες

Τελικό

Τελικό

24 μαθήματα ανά εβδομάδα

Πρόγραμμα τάξης

Δευ - Τετ

9: 00 - 2: 00

Παρασκευή

9: 00 - 12: 20

Mon
Τρ.
συζευγνύω
Πέμ.
Παρ
9: 00 - 10: 30

Επικοινωνιακή

Γραμματική

Επικοινωνιακή

Γραμματική

Επικοινωνιακή

Γραμματική

Επικοινωνιακή

Γραμματική

Ολοκληρωμένες δεξιότητες
10: 40 - 12: 20 Ολοκληρωμένες δεξιότητες Ολοκληρωμένες δεξιότητες Ολοκληρωμένες δεξιότητες Ολοκληρωμένες δεξιότητες Εργαστήριο επικοινωνίας
1: 10 - 2: 00 Εργαστήριο επικοινωνίας Εργαστήριο επικοινωνίας Εργαστήριο επικοινωνίας Εργαστήριο επικοινωνίας

Εντατικός

Εντατικός

30 μαθήματα ανά εβδομάδα

Πρόγραμμα τάξης

Δευ - Τετ

9: 00 - 3: 15

Παρασκευή

9: 00 - 12: 20

Mon
Τρ.
συζευγνύω
Πέμ.
Παρ
9: 00 - 10: 30

Επικοινωνιακή

Γραμματική

Επικοινωνιακή

Γραμματική

Επικοινωνιακή

Γραμματική

Επικοινωνιακή

Γραμματική

Ολοκληρωμένες δεξιότητες
10: 40 - 12: 20 Ολοκληρωμένες δεξιότητες Ολοκληρωμένες δεξιότητες Ολοκληρωμένες δεξιότητες Ολοκληρωμένες δεξιότητες Εργαστήριο επικοινωνίας
1: 10 - 2: 00 Εργαστήριο επικοινωνίας Εργαστήριο επικοινωνίας Εργαστήριο επικοινωνίας Εργαστήριο επικοινωνίας
2: 00 - 3: 15 Ειδικές δεξιότητες Ειδικές δεξιότητες Ειδικές δεξιότητες Ειδικές δεξιότητες

Σούπερ Εντατική

Σούπερ Εντατική

35 μαθήματα ανά εβδομάδα

Πρόγραμμα τάξης

Δευ - Τετ

9: 00 - 4: 20

Παρασκευή

9: 00 - 12: 20

Mon
Τρ.
συζευγνύω
Πέμ.
Παρ
9: 00 - 10: 30

Επικοινωνιακή

Γραμματική

Επικοινωνιακή

Γραμματική

Επικοινωνιακή

Γραμματική

Επικοινωνιακή

Γραμματική

Ολοκληρωμένες δεξιότητες
10: 40 - 12: 20 Ολοκληρωμένες δεξιότητες Ολοκληρωμένες δεξιότητες Ολοκληρωμένες δεξιότητες Ολοκληρωμένες δεξιότητες Εργαστήριο επικοινωνίας
1: 10 - 2: 00 Εργαστήριο επικοινωνίας Εργαστήριο επικοινωνίας Εργαστήριο επικοινωνίας Εργαστήριο επικοινωνίας
2: 00 - 3: 15 Ειδικές δεξιότητες Ειδικές δεξιότητες Ειδικές δεξιότητες Ειδικές δεξιότητες
3: 15 - 4: 20 Αιρετός Αιρετός Αιρετός Αιρετός

Επικοινωνιακή γραμματική
Ολοκληρωμένες δεξιότητες
Εργαστήριο επικοινωνίας
Ειδικές δεξιότητες
Αιρετός