Συνομιλία με μας, powered by LiveChat

Ξεκινήστε τις ημερομηνίες

Θέλετε να μάθετε τις αμοιβές μας;

Γίνετε μαθητής

Επίσημη ημερομηνία έναρξης
Επίσημες διακοπές (κλείσιμο σχολείου)
Ιανουάριος 2018
Mon Τρ. συζευγνύω Πέμ. Παρ Παρ ήλιος
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Φεβρουάριος 2018
Mon Τρ. συζευγνύω Πέμ. Παρ Παρ ήλιος
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Μαρτίου 2018
Mon Τρ. συζευγνύω Πέμ. Παρ Παρ ήλιος
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Απρίλιος 2018
Mon Τρ. συζευγνύω Πέμ. Παρ Παρ ήλιος
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
μπορεί 2018
Mon Τρ. συζευγνύω Πέμ. Παρ Παρ ήλιος
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Ιούνιος 2018
Mon Τρ. συζευγνύω Πέμ. Παρ Παρ ήλιος
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Ιούλιος 2018
Mon Τρ. συζευγνύω Πέμ. Παρ Παρ ήλιος
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 25 27 28 29
30 31
Αύγουστος 2018
Mon Τρ. συζευγνύω Πέμ. Παρ Παρ ήλιος
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Σεπτέμβριος 2018
Mon Τρ. συζευγνύω Πέμ. Παρ Παρ ήλιος
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Οκτώβριος 2018
Mon Τρ. συζευγνύω Πέμ. Παρ Παρ ήλιος
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Νοέμβριος 2018
Mon Τρ. συζευγνύω Πέμ. Παρ Παρ ήλιος
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Δεκέμβριος 2018
Mon Τρ. συζευγνύω Πέμ. Παρ Παρ ήλιος
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31