Συνομιλία με μας, powered by LiveChat

Προγράμματα BLI

Θέλετε να μάθετε τις αμοιβές μας;

Γίνετε μαθητής

Αγγλικά προγράμματα

16 +

Γενικά Αγγλικά

Τα μαθήματα γενικής αγγλικής γλώσσας BLI απευθύνονται σε φοιτητές που επιθυμούν να βελτιώσουν την ακρίβεια και την ευχέρεια επικοινωνίας τους στα αγγλικά.

Είτε θέλετε να μάθετε Αγγλικά για εργασία, ταξίδια, σχολείο ή απλώς για ευχαρίστηση, το BLI θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας.

Αγγλικά για επιχειρήσεις

Τα μαθήματα BLI Business English είναι μαθήματα ολοκληρωμένων δεξιοτήτων τα οποία έχουν σχεδιαστεί για φοιτητές που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την αγγλική γλώσσα σε επαγγελματικές καταστάσεις, διδάσκοντάς τους το λεξιλόγιο και τη λειτουργική γλώσσα που χρειάζονται για να πετύχουν.

Προετοιμασία για τις εξετάσεις

Τα μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις BLI έχουν σχεδιαστεί για να σας διδάξουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες, στρατηγικές, τεχνικές και εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητες για να περάσετε με επιτυχία τις εξετάσεις που προετοιμάζετε.

Το BLI προσφέρει προετοιμασία για τις ακόλουθες εξετάσεις:

  • IELTS
  • TOEFL
  • FCE
  • CAE

Έτος Χρόνος

Γαλλικά προγράμματα

16 +

Γενικά Αγγλικά

Τα μαθήματα γενικής αγγλικής γλώσσας BLI απευθύνονται σε φοιτητές που επιθυμούν να βελτιώσουν την ακρίβεια και την ευχέρεια επικοινωνίας τους στα αγγλικά.

Είτε θέλετε να μάθετε Αγγλικά για εργασία, ταξίδια, σχολείο ή απλώς για ευχαρίστηση, το BLI θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας.

Προετοιμασία για τις εξετάσεις

Τα μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις BLI έχουν σχεδιαστεί για να σας διδάξουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες, στρατηγικές, τεχνικές και εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητες για να περάσετε με επιτυχία τις εξετάσεις που προετοιμάζετε.

Το BLI προσφέρει προετοιμασία για τις ακόλουθες εξετάσεις:

  • IELTS
  • TOEFL
  • FCE
  • CAE

Έτος Χρόνος

Δίγλωσσα Προγράμματα

16 +

Δίγλωσσο πρόγραμμα

Το δίγλωσσο πρόγραμμα BLI έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να μάθετε τις απαραίτητες δεξιότητες για να επικοινωνείτε με ακρίβεια και ευχέρεια τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά. Το ελάχιστο συνιστώμενο μήκος για αυτά τα προγράμματα είναι 8 μήνες.

Έτος Χρόνος

Προγράμματα Νεολαίας

9+

FLAP (Γλώσσες)

Το δίγλωσσο πρόγραμμα BLI έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να μάθετε τις απαραίτητες δεξιότητες για να επικοινωνείτε με ακρίβεια και ευχέρεια τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά. Το ελάχιστο συνιστώμενο μήκος για αυτά τα προγράμματα είναι 8 μήνες.

Προγράμματα διακοπών

Το δίγλωσσο πρόγραμμα BLI έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να μάθετε τις απαραίτητες δεξιότητες για να επικοινωνείτε με ακρίβεια και ευχέρεια τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά. Το ελάχιστο συνιστώμενο μήκος για αυτά τα προγράμματα είναι 8 μήνες.

Εμπειρία Δημοτικού και Γυμνασίου

Το δίγλωσσο πρόγραμμα BLI έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να μάθετε τις απαραίτητες δεξιότητες για να επικοινωνείτε με ακρίβεια και ευχέρεια τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά. Το ελάχιστο συνιστώμενο μήκος για αυτά τα προγράμματα είναι 8 μήνες.

Δημοτικό και Γυμνάσιο εξάμηνο και έτος

Το δίγλωσσο πρόγραμμα BLI έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να μάθετε τις απαραίτητες δεξιότητες για να επικοινωνείτε με ακρίβεια και ευχέρεια τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά. Το ελάχιστο συνιστώμενο μήκος για αυτά τα προγράμματα είναι 8 μήνες.

Πρόγραμμα γέφυρας

Το δίγλωσσο πρόγραμμα BLI έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να μάθετε τις απαραίτητες δεξιότητες για να επικοινωνείτε με ακρίβεια και ευχέρεια τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά. Το ελάχιστο συνιστώμενο μήκος για αυτά τα προγράμματα είναι 8 μήνες.

Προγράμματα γονέων & παιδιών

6+

Γλώσσα + Γλώσσα

Το δίγλωσσο πρόγραμμα BLI έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να μάθετε τις απαραίτητες δεξιότητες για να επικοινωνείτε με ακρίβεια και ευχέρεια τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά. Το ελάχιστο συνιστώμενο μήκος για αυτά τα προγράμματα είναι 8 μήνες.

Γλώσσα + Δημοτικό ή Γυμνάσιο

Το δίγλωσσο πρόγραμμα BLI έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να μάθετε τις απαραίτητες δεξιότητες για να επικοινωνείτε με ακρίβεια και ευχέρεια τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά. Το ελάχιστο συνιστώμενο μήκος για αυτά τα προγράμματα είναι 8 μήνες.

Γλώσσα & Κολλέγιο + Δημοτικό ή Λύκειο

Το δίγλωσσο πρόγραμμα BLI έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να μάθετε τις απαραίτητες δεξιότητες για να επικοινωνείτε με ακρίβεια και ευχέρεια τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά. Το ελάχιστο συνιστώμενο μήκος για αυτά τα προγράμματα είναι 8 μήνες.