Πολιτική επιστροφής

Θέλετε να μάθετε τις αμοιβές μας;

Γίνετε μαθητής

Αναβολή

Πολιτική ακύρωσης και αναβολής

Οι σπουδαστές που επιθυμούν να αναβάλουν την έναρξη ενός μαθήματος πρέπει να ενημερώσουν εκ των προτέρων το BLI. Μια νέα επιστολή αποδοχής θα εκδίδεται στη συνέχεια για μεταγενέστερη ημερομηνία δωρεάν.

Ακυρώσεις

Όλες οι ειδοποιήσεις ακύρωσης πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώνοντας ότι σκοπεύετε να αποχωρήσετε από το πρόγραμμα για το οποίο έχετε εγγραφεί. Τα τέλη εγγραφής και τοποθέτησης διαμονής δεν επιστρέφονται.
Αν ένας φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ακυρώσει το πρόγραμμά του λόγω άρνησης θεώρησης, όλα τα χρήματα που έχουν ήδη καταβληθεί μείον το τέλος εγγραφής και διαμονής, θα επιστραφούν. Σημειώστε ότι το BLI χρειάζεται να λάβει την αρχική επιστολή άρνησης του Καναδά.

Οι φοιτητές πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές για να είναι επιλέξιμοι για επιστροφή χρημάτων:

Πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

α) Λιγότερο από 10 ημέρες μετά την υποβολή της εγγραφής σας · 100% της αμοιβής διδάκτρων.
β) 31 ημέρες ή περισσότερο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα 70% της αμοιβής διδάκτρων.
γ) Αν ο φοιτητής ακυρώσει λιγότερο από 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος: 60% του τέλους διδάκτρων.

Μετά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος

α) Μεταξύ του 1-10% του προγράμματος · 50% της αμοιβής διδάκτρων.
β) Μεταξύ του 11 - 24% του προγράμματος · 30% της αμοιβής διδάκτρων.
γ) 25% ή περισσότερο του προγράμματος · 0% της αμοιβής διδάκτρων.
Οι μαθητές μπορούν να αναβαθμίσουν αλλά να μην υποβαθμίσουν το πρόγραμμά τους. π.χ. Εάν ο φοιτητής θέλει να μειώσει τα μαθήματα ανά εβδομάδα, θα πρέπει να ακυρώσει το πρόγραμμα και να υποβάλει εκ νέου αίτηση για το νέο επιθυμητό πρόγραμμα και η πολιτική ακύρωσης θα ισχύει.

* Εάν ένας φοιτητής έρχεται στον Καναδά με άδεια σπουδών BLI, χάνει το δικαίωμα σε όλες τις επιστροφές χρημάτων.

Επιστροφή στην κατοικία

Το κόστος τοποθέτησης κατοικίας δεν επιστρέφεται. Οι σπουδαστές πρέπει να ειδοποιήσουν γραπτώς την εβδομάδα 2 γραπτώς στον συντονιστή homestay εάν ​​επιθυμούν να αλλάξουν την homestay τους. Θα γίνει επιστροφή του 100% του αχρησιμοποίητου τέλους homestay.

Ώρα για την επεξεργασία της επιστροφής χρημάτων

Εάν δικαιούται επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους, θα σας επιστραφεί το 45 εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή γραπτής ειδοποίησης ακύρωσης.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι τα τέλη εγγραφής και διαμονής δεν επιστρέφονται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες