Opiskelijoiden karkotuspolitiikka

Haluatko tietää palkkumme?

Ryhdy opiskelijaksi

Bouchereau Lingua International (BLI) on sitoutunut toteuttamaan kaikki kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, että opiskelijoilla on mahdollisuus menestyksekkäästi suorittaa ohjelmansa. Tässä yleisessä kehyksessä kaikkia opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti ja tasapuolisesti. Opiskelijat, jotka eivät tue BLI: n akateemisia ja eettisiä tavoitteita itselleen ja opiskelijoilleen, voivat joutua rangaistuksiin, jopa karkotukseen asti. Yleensä BLI yrittää ratkaista tilanteen ilman karkotusta. Verbaaliset varoitukset, kirjalliset varoitukset ja keskeyttäminen voivat edeltää tätä lopullista ja vakavinta toimintaa. Kun BLI pitää oppilaidensa, henkilöstönsä, asiakkaidensa tai muiden vierailijoidensa eheyttä, turvallisuutta tai hyvinvointia vaarassa, karkottaminen voi olla perusteltua koulun harkinnan mukaan missä tahansa prosessin vaiheessa.

Akateeminen epärehellisyys

Sana, toimenpide tai toimenpide, joka suoritetaan yksin tai muiden kanssa suoraan tai epäsuorasti jotka tarjoavat epäoikeudenmukaista etua tai hyötyä itselleen tai muille opiskelijoille, mukaan lukien:

  1. huijaaminen / plagiointi
  2. hyväksymättömän yhteistyön
  3. tallenteiden muuttaminen
  4. lahjonta
  5. epärehellisyys / totuudenvastaisuuksia

Erinomainen palkkio

BLI: n takia erääntyneen tilityksen maksamatta jättäminen voi olla perusteltua karkottaminen kirjallisen varoituksen jälkeen.

Käytännesääntöjen rikkominen

Kaikkien opiskelijoiden on noudatettava BLI: n käytännesääntöjä. BLI voi karkottaa opiskelijan, joka on saanut keskeytyksen, jos hän ei ole noudattanut sääntöjenvastaisuuksia, ja jos hän on rikkonut BLI: n käyttäytymissääntöjen ehtoja. Opiskelijat, jotka ovat huumeiden ja / tai alkoholin tai aseiden kuljetuksen alaisina, joutuvat välittömästi karkotukseen.

Häirintä tai syrjintä

BLI ei suvaitse häirintää tai syrjintää opiskelijalle, henkilökunnan jäsenelle, asiakkaalle tai koululaisille. Aseille, jotka osallistuvat häiritseviin tai syrjiviin toimiin, jotka ovat rodullisia, seksuaalisia tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä, voidaan joutua välittömästi keskeyttämään toiminnan vakavuuden ja vireillä olevien tutkimusten mukaan. Jokainen opiskelija, jonka tutkimuksessa katsotaan olevan vakava häirintä tai syrjivä toiminta, voidaan karkottaa koulun harkinnan mukaan toiminnan vakavuudesta riippuen. BLI viittaa Quebecin ihmisoikeuksien ja perusvapauksien peruskirjan määrittämiseen, mikä on ahdistelua tai syrjintää.

Kiinteistön väärinkäyttö

Opiskelijat, jotka vahingoittavat, varastavat tai käyttävät väärin koulun omaisuutta, voidaan karkottaa ja vaaditaan palauttamaan.

Henkilöstön tai opiskelijoiden uhkaaminen

BLI on sitoutunut kaikkien koulujen henkilökunnan, opiskelijoiden, asiakkaiden ja vierailijoiden oikeus olla turvassa. Opiskelijat, jotka tekeillä tai laiminlyönnillä voivat millään tavalla vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan karkottaa.

Ilmoitus:

Opiskelijoille, jotka on karkotettu mistä tahansa syystä, ilmoitetaan kirjallisesti joko sähköpostitse, käsin lähetetyllä kirjeellä tai kirjattuna kirjeenä. BLI ei ole vastuussa toimittamatta jättämisestä kirjattuna kirjeenä, mikäli opiskelija ei ole toimittanut voimassa olevaa asuinosoitetta. Ilmoituksessa on oltava kuvaus karkotuksen perusteista ja voimaantulopäivästä. Karkotetuista tosiseikoista kiistetyt opiskelijat ovat valittaneet päätöksestä kolmen päivän kuluessa ilmoituksesta, joka seuraa BLI: n valitusmenettelyä ja joka toimittaa riittävät todisteet valituksen tueksi. Opiskelijat, jotka esittävät muutoksenhaun ja jotka eivät onnistu, katsotaan BLI: n vetäytyneen.

Karkotetun opiskelijan palkkioiden selvittäminen

Opiskelijoiden tilien selvitys suorittaneille opiskelijoille suoritetaan koulun palkkojen palauttamismenettelyn mukaisesti käyttäen karkotuspäivää viimeisenä osallistumispäivänä opintosuunnitelmassa.

Kiinteistön paluu

Karkotettu opiskelija on vastuussa minkä tahansa koulun omaisuuden palauttamisesta omalla hallussaan 10 päivän kuluessa karkotuksesta, ja hänet pidetään taloudellisesti vastuussa mistään palauttamatta jääneestä omaisuudesta.