Polasaí Aisíocaíochta

Ar mhaith leat ár dtáillí a fháil amach?

Bí i do mhic léinn

Iarchur

Beartas cealaithe agus athló

Ní mór do dhaltaí ar mian leo tosú cúrsa a chur siar roimh BLI roimh ré. Eiseofar litir nua glactha ansin le haghaidh dáta níos déanaí saor in aisce.

Cealaithe

Ní mór gach fógraí ar cealú a thabhairt i scríbhinn trí ríomhphost, facs nó r-phost ag rá go bhfuil sé ar intinn agat a tharraingt siar ón gclár atá cláraithe agat. Níl an táille clárúcháin agus socrúcháin lóistín in-aisíoctha.
Má tá sé de dhualgas ar dhaltaí a chlár / a clár a chur ar ceal mar gheall ar dhiúltú víosa, déanfar an t-airgead go léir a íocadh cheana féin lúide an táille cláraithe agus lóistín a aisíoc. Tabhair faoi deara gur gá BLI an litir dhiúltaigh bunaidh Cheanada.

Ní mór do dhaltaí a bheith laistigh de na treoirlínte seo a leanas a bheith incháilithe le haghaidh aisíocaíochta:

Roimh an dáta tosaigh don chlár

a) Lúide ná laethanta 10 tar éis do chlárúcháin a chur isteach · 100% den táille teagaisc.
b) 31 lá nó níos mó sula dtosaíonn an clár 70% den táille teagaisc.
c) Má dhiúltaíonn an mac léinn níos lú ná laethanta 30 roimh dháta tosaigh an chláir: 60% den táille teagaisc.

Tar éis dáta tosaigh an chláir

a) Idir 1-10% den chlár · 50% den táille teagaisc.
b) Idir 11 - 24% den chlár · 30% den táille teagaisc.
c) 25% nó níos mó den chlár · 0% den táille teagaisc.
Is féidir le mic léinn a gclár a uasghrádú ach gan a íosghrádú. m.sh. Má tá an scoláire ag iarraidh na ceachtanna a laghdú in aghaidh na seachtaine, caithfidh sé / sí an clár a chealú agus iarratas a dhéanamh arís maidir leis an sceideal nua atá ag teastáil agus beidh an beartas cealúcháin i bhfeidhm.

* Má thagann mac léinn i gCeanada le cead staidéir BLI, déanann sé an ceart ar gach aisíocaíocht a fhorghéilleadh.

Aisíoc Homestay

Níl an táille socrúcháin áitribh neamh-inaisíoctha. Ní mór do dhaltaí fógra seachtaine 2 a thabhairt i scríbhinn chuig an gcomhordaitheoir homestay más mian leo a n-homestay a athrú. Déanfar aisíocaíocht ar 100% den táille homestay neamhúsáidte.

Am chun aisíocaíocht a phróiseáil

Má tá sé / sí i dteideal aisíocaíochta faoi na coinníollacha thuas, déanfar tú a aisíoc laistigh de thréimhse lá oibre 45 tar éis fógra scríofa ar chealú a fháil.

Tabhair faoi deara nach bhfuil na táillí clárúcháin agus cóiríochta in-aisíoctha faoi aon imthosca