રિફંડ નીતિ

શું તમે અમારી ફી જાણવા માગો છો?

વિદ્યાર્થી બનો

મુલતવી રાખવું

રદ અને મુલતવી નીતિ

જે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસક્રમની શરૂઆતને મુલતવી રાખવાની ઇચ્છા રાખે છે તે અગાઉથી BLI ને સૂચિત કરે છે. સ્વીકૃતિનો નવો પત્ર પછીથી મફતમાં પછીની તારીખ માટે આપવામાં આવશે.

રદબાતલ

રદ કરવાના તમામ નોટિસ મેલ, ફેક્સ અથવા ઈ-મેલ દ્વારા લેખિતમાં આપવી જોઈએ કે તમે તમારા માટે નોંધાયેલા પ્રોગ્રામમાંથી પાછો ખેંચી લેવાનો છો. રજિસ્ટ્રેશન અને આવાસની પ્લેસમેન્ટ ફી બિન રિફંડપાત્ર છે.
જો કોઈ વિદ્યાર્થી વિઝા નિષેધને કારણે તેના / તેણીના કાર્યક્રમ રદ કરવા માટે બંધાયેલો હોય, તો તમામ પૈસા પહેલાથી જ રજીસ્ટ્રેશન અને આવાસ ફીને ઓછું ચૂકવશે, તે ભરપાઈ કરવામાં આવશે. નોંધ કરો કે BLI ને કૅનેડિઅન મૂળ પત્રકાર ઇનકારની જરૂર છે.

વિદ્યાર્થીઓ વળતર માટે પાત્ર બનવા માટે નીચેના માર્ગદર્શિકાઓમાં આવવા જોઈએ:

પ્રોગ્રામ પ્રારંભ તારીખ પહેલાં

એ) તમારી નોંધણી સબમિટ કર્યા પછી 10 દિવસથી ઓછી * ટ્યૂશન ફીના 100%.
બી) પ્રોગ્રામ શરૂ થાય તે પહેલા 31 અથવા વધુ દિવસો ટ્યુશન ફીના 70% શરૂ થાય છે.
સી) જો વિદ્યાર્થી પ્રોગ્રામની શરુઆતની તારીખથી 30 દિવસથી ઓછી રદ કરે છે: ટ્યુશન ફીના 60%.

પ્રોગ્રામ પ્રારંભ તારીખ પછી

એક) કાર્યક્રમની 1-10% વચ્ચે * ટ્યૂશન ફીના 50%.
બી) 11 - 24 કાર્યક્રમની વચ્ચે · ટ્યૂશન ફીના 30%.
c) 25 અથવા વધુ કાર્યક્રમ · ટ્યૂશન ફીના 0%.
વિદ્યાર્થીઓ અપગ્રેડ કરી શકે છે પરંતુ તેમના પ્રોગ્રામને ડાઉનગ્રેડ કરતા નથી. દા.ત. જો વિદ્યાર્થી દર અઠવાડિયે પાઠને ઘટાડવા માંગે છે, તો તે / તેણીએ કાર્યક્રમને રદ કરવો પડશે અને નવા ઇચ્છિત શેડ્યૂલ માટે ફરીથી અરજી કરવી અને રદ કરવાની નીતિ લાગુ પડશે.

* જો વિદ્યાર્થી બીએલઆઇ અભ્યાસ પરમિટ સાથે કેનેડા આવે છે, તો તે તમામ રિફંડ્સનો અધિકાર ગુમાવી દે છે.

હોમસ્ટેફ રિફંડ

હોમસ્ટેટ પ્લેસમેન્ટ ફી બિન રિફંડપાત્ર છે. વિદ્યાર્થીઓએ homestay coordinator ને લખવાનું 2 અઠવાડિયા નોટિસ આપવી જોઇએ, જો તેઓ તેમના હોમસ્ટેઇમાં ફેરફાર કરવા માગે છે રિફંડ એક્સુટેડ હોમસ્ટે ફીની 100% નો બનેલો હશે.

રિફંડની પ્રક્રિયા કરવાનો સમય

જો તે / તેણી ઉપરની શરતો હેઠળ રિફંડ મેળવવા માટે પાત્ર છે, તો રદ થના લેખિત નોટિસ પ્રાપ્ત થયા પછી તમને 45- કાર્યકારી દિવસની અવધિમાં ભરપાઈ કરવામાં આવશે.

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે રજિસ્ટ્રેશન અને આવાસ ફી કોઈપણ સંજોગોમાં બિન રિફંડપાત્ર છે