Tsham nrog peb, powered by LiveChat

Kev Sau Npe Zog

Koj puas xav paub txog peb cov nqi?

Ua tus menyuam kawm ntawv

Sau npe Kev Pom Zoo

Sau npe, koj yuav tsum them 30% ntawm tag nrho cov nqi ntawm qhov kev zov me nyuam. Lwm 70% yuav tsum tau nyiaj tsis pub dhau ob lim piam ua ntej koj tuaj txog hauv Canada hauv ib qho nyiaj them thiab ib hlis ib hlis twg.

Nco ntsoov tias peb cov chav kawm me me, yog li ntawd cov chaw muaj kev txwv. Kuv xav kom koj sau koj daim ntawv sau npe kom sai li sai tau rau koj qhov chaw.

Cov kev them nyiaj

Koj tuaj yeem ua koj cov nyiaj los ntawm kev xa mus thoob ntiaj teb, credit card lossis debit card. Peb yuav txais lwm txoj kev, thov hu rau peb kom paub meej ntxiv.