Tsham nrog peb, powered by LiveChat

Visa & CAQ

Koj puas xav paub txog peb cov nqi?

Ua tus menyuam kawm ntawv

Hom vixaj koj xav tau yog nyob ntawm lub teb chaws koj tuaj ntawm thiab txog qhov ntev ntawm koj qhov kev zov me nyuam.

Visitor Visa

Yog tias koj xav tuaj rau Tebchaws Canada thiab kawm txog 6 lub hlis, koj tuaj yeem tau vixaj tuaj saib lossis ETA (Electronic Travel Authorization) nyob ntawm seb lub tebchaws koj tuaj.

Nrhiav tau yog tias koj xav tau hom vixaj

Yog tias koj lub teb chaws muaj npe nyob rau ntawd. BLI yuav pab koj ntawm qhov txheej txheem thiab yuav xa cov ntaub ntawv tsim nyog rau koj xa nrog koj daim ntawv thov.

Kawm Ntawv Permit & CAQ

Yog hais tias koj yuav npaj mus kawm nyob rau ntawm lub BLI ntev tshaj rau lub hlis, muaj ob cov ntaub ntawv koj yuav tsum muaj: ib tug Canadian Kawm tsum thiab lub CAQ (Quebec txais daim ntawv pov thawj). Yog tias qhov no yog qhov teeb meem, koj yuav tsum thov rau CAQ ua ntej. Tom qab tau txais koj CAQ (3-6 lub lis piam nyob rau hauv general), koj muaj peev xwm pib cov txheej txheem ntawm muab koj Canadian Kawm tsum.

Yuav ua li cas thiaj li thov tau Daim Ntawv Tso Cai Kawm Ntawv Canadian?

Yuav thov li cas rau koj qhov CAQ?

Lus Cim Tseem Ceeb: Ob lub Quebec thiab Canadian tsoom fwv tso cai rau cov tub ntxhais kawm thoob ntiaj teb tsuas yog thaum lawv tau mus kawm rau ib qho kev ua haujlwm tas hnub. Thov hu rau peb kom paub meej ntxiv.

BLI tuaj yeem pab koj nrog koj daim ntawv thov yog tias koj thov.