Razgovarajte s nama, powered by LiveChat

Osiguranje

Želite li znati naše naknade?

Postanite učenik

Medicinsko osiguranje obvezno je za sve međunarodne studente koji dolaze u Kanadu. Kada se prijavite za bilo koji od naših tečajeva, možete podnijeti zahtjev, a BLI će vam pružiti hitno zdravstveno osiguranje koje vas pokriva i štiti tijekom vašeg boravka te će vam dati sve informacije o tome kako ga koristiti.