Chat avèk nou, patrone pa LiveChat

Kou Angle nan Monreyal

Ou vle konnen frè nou yo?

Vin yon elèv

BLI jeneral kou angle yo fèt pou elèv ki vle amelyore presizyon yo ak konesans lè yo kominike nan lang angle. Si ou vle aprann angle pou travay, vwayaj, lekòl, oswa jis pou plezi, BLI pral ede w reyalize objektif ou.

BLI ofri yon gran varyete pwogram langaj pou satisfè bezwen chak elèv. Avèk yon pakèt de orè ak pwogram, nou ka pran ou soti nan kominikasyon debaz nan konpetans avanse akademik atravè leson angaje ak dinamik delivre pa pwofesè ki gen eksperyans ki konprann motivasyon ou ak anbisyon.

Jeneral Angle Kou yo
Nivo 12 nan enstriksyon

Soti nan debaz nan avanse

Ti klas

(Elèv ksnam yo pou chak klas)

Opsyon pwogram diferan

Pati tan

Plen tan

Entansif

Super entansif

Full jou Bileng

Pati tan

Pati tan

18 leson pa semèn

Gwoup Orè

Mon - Thu

9: 00 - 12: 20

Vandredi

9: 00 - 10: 30

Lendi
Madi
Thu
Fri
Vandredi
9: 00 - 10: 30

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Entegre ladrès
10: 40 - 12: 20 Entegre ladrès Entegre ladrès Entegre ladrès Entegre ladrès

Plen tan

Plen tan

24 leson pa semèn

Gwoup Orè

Mon - Thu

9: 00 - 2: 00

Vandredi

9: 00 - 12: 20

Lendi
Madi
Thu
Fri
Vandredi
9: 00 - 10: 30

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Entegre ladrès
10: 40 - 12: 20 Entegre ladrès Entegre ladrès Entegre ladrès Entegre ladrès Atelye kominikasyon
1: 10 - 2: 00 Atelye kominikasyon Atelye kominikasyon Atelye kominikasyon Atelye kominikasyon

Entansif

Entansif

30 leson pa semèn

Gwoup Orè

Mon - Thu

9: 00 - 3: 15

Vandredi

9: 00 - 12: 20

Lendi
Madi
Thu
Fri
Vandredi
9: 00 - 10: 30

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Entegre ladrès
10: 40 - 12: 20 Entegre ladrès Entegre ladrès Entegre ladrès Entegre ladrès Atelye kominikasyon
1: 10 - 2: 00 Atelye kominikasyon Atelye kominikasyon Atelye kominikasyon Atelye kominikasyon
2: 00 - 3: 15 Espesifik Ladrès Espesifik Ladrès Espesifik Ladrès Espesifik Ladrès

Super entansif

Super entansif

35 leson pa semèn

Gwoup Orè

Mon - Thu

9: 00 - 4: 20

Vandredi

9: 00 - 12: 20

Lendi
Madi
Thu
Fri
Vandredi
9: 00 - 10: 30

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Entegre ladrès
10: 40 - 12: 20 Entegre ladrès Entegre ladrès Entegre ladrès Entegre ladrès Atelye kominikasyon
1: 10 - 2: 00 Atelye kominikasyon Atelye kominikasyon Atelye kominikasyon Atelye kominikasyon
2: 00 - 3: 15 Espesifik Ladrès Espesifik Ladrès Espesifik Ladrès Espesifik Ladrès
3: 15 - 4: 20 Chwazi Chwazi Chwazi Chwazi

Kominikasyon Grammaire
Konpetans entegre
Atelye kominikasyon
Espesifik Ladrès
Chwazi