Kou Angle nan Monreyal

Ou vle konnen frè nou yo?

Vin yon elèv

BLI jeneral kou angle yo fèt pou elèv ki vle amelyore presizyon yo ak konesans lè yo kominike nan lang angle. Si ou vle aprann angle pou travay, vwayaj, lekòl, oswa jis pou plezi, BLI pral ede w reyalize objektif ou.

BLI ofri yon gran varyete pwogram langaj pou satisfè bezwen chak elèv. Avèk yon pakèt orè ak pwogram, nou ka pran ou soti nan kominikasyon debaz nan konpetans akademik avanse atravè leson angaje ak dinamik delivre pwofesè ki gen eksperyans ki konprann motivasyon ou ak anbisyon.

Jeneral Angle Kou yo
Nivo 12 nan enstriksyon

Soti nan debaz nan avanse

 

Ti klas

(Elèv ksnam yo pou chak klas)

Opsyon pwogram diferan

Pati tan

Plen tan

Entansif

Super entansif

Full jou Bileng

Pati tan

Pati tan

18 leson pa semèn

Pwogram nan tan pati ba ou opòtinite pou revize ak pratike tout aspè nan aprantisaj lang, ki kouvri tout ladrès kat (lekti, ekri, pale ak koute), gramè ak vokabilè. Apwòch la se kominikasyon ak klas yo ki fèt yo dwe dinamik ak angaje.

Gwoup Orè

Mon - Thu

9: 00 - 12: 20

Vandredi

9: 00 - 10: 30

 
Lendi
Madi
Thu
Fri
Vandredi
9: 00 - 10: 30

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Entegre ladrès
10: 40 - 12: 20 Entegre ladrès Entegre ladrès Entegre ladrès Entegre ladrès  

 

Plen tan

Plen tan

24 leson pa semèn

Menmsi kouvri ladrès kat (lekti, redaksyon, pale ak koute), gramè ak vokabilè nan yon anviwònman elèv ki santre ak kominikasyon, ou pral gen chans pou devlope toulède kapasite ou ak jistès nan atelye chak jou ki fèt pou ranfòse ak pratike lang lan ou etidye nan maten an.

Gwoup Orè

Mon - Thu

9: 00 - 2: 00

Vandredi

9: 00 - 12: 20

 
Lendi
Madi
Thu
Fri
Vandredi
9: 00 - 10: 30

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Entegre ladrès
10: 40 - 12: 20 Entegre ladrès Entegre ladrès Entegre ladrès Entegre ladrès Atelye kominikasyon
1: 10 - 2: 00 Atelye kominikasyon Atelye kominikasyon Atelye kominikasyon Atelye kominikasyon  

 

Entansif

Entansif

30 leson pa semèn

Pou elèv ki vle aprann lang yo nan nivo kap vini an, opsyon sa a baze sou ladrès chak jou ak lang konsantre ak yon opòtinite pou devlope nan zòn espesifik. Atravè yon konbinezon de aprantisaj ki baze sou Objektif ak leson ladrès tradisyonèl, ou pral yon pati nan yon klas ki gen yon objektif espesifik nan tèt ou kote tout zòn nan sèvi ak lang yo aktive natirèlman ak efektivman.

Gwoup Orè

Mon - Thu

9: 00 - 3: 15

Vandredi

9: 00 - 12: 20

 
Lendi
Madi
Thu
Fri
Vandredi
9: 00 - 10: 30

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Entegre ladrès
10: 40 - 12: 20 Entegre ladrès Entegre ladrès Entegre ladrès Entegre ladrès Atelye kominikasyon
1: 10 - 2: 00 Atelye kominikasyon Atelye kominikasyon Atelye kominikasyon Atelye kominikasyon  
2: 00 - 3: 15 Espesifik Ladrès Espesifik Ladrès Espesifik Ladrès Espesifik Ladrès  

 

Super entansif

Super entansif

35 leson pa semèn

Super entansif klas ale pi lwen! La a ou pral travay sere sere avèk pwofesè ou nan pi piti gwoup pou ede ou atenn bi ou deyò nan anviwònman lekòl la. Ou ka aprann ladrès transfè tankou kouman pou bay yon prezantasyon efikas e angaje, oswa pou fè karyè ou lè ou etidye Entènasyonal Biznis / Angle oswa Preparasyon Egzamen; ak pwogram Super Intensive la, ou ap aprann plis pase jis yon lang!

Gwoup Orè

Mon - Thu

9: 00 - 4: 05

Vandredi

9: 00 - 2: 00

 
Lendi
Madi
Thu
Fri
Vandredi
9: 00 - 10: 30

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Kominikasyon

Gramè

Entegre ladrès
10: 40 - 12: 20 Entegre ladrès Entegre ladrès Entegre ladrès Entegre ladrès Atelye kominikasyon
1: 10 - 2: 00 Atelye kominikasyon Atelye kominikasyon Atelye kominikasyon Atelye kominikasyon Chwazi
2: 00 - 3: 15 Espesifik Ladrès Espesifik Ladrès Espesifik Ladrès Espesifik Ladrès  
3: 15 - 4: 05 Chwazi Chwazi Chwazi Chwazi  

 

Kominikasyon Grammaire

Nan klas sa a ou pral eksplore konsèp gramè apwopriye pou nivo ou; toujou nan kontèks ak nan tèm enteresan. Apwòch la se kominikasyon ak elèv santre, gen anpil opòtinite pou dekouvri ak pratike lang lan sib.

Konpetans entegre

Nan klas sa a ou pral gen opòtinite pou ou pratike konpetans nan lang lan: koute, pale, lekti ak redaksyon. Gramè ak vokabilè yo entegre nan chak leson epi metòd evalyasyon an se evalyasyon kontini.

Atelye kominikasyon

La a ou pral gen opòtinite pou yo mete tout sa ou te aprann nan blòk yo an premye nan pratik! Klas sa a konsantre sou kominikasyon ak fasilite, ak aktivite yo fèt yo dwe plezi ak dinamik.

Espesifik Ladrès

Klas sa a konsantre sou yon konpetans espesifik (tande, pale, lekti oswa ekri) nan travay pwojè ak Objektif Travay la ki baze sou. Ou ka pratike ladrès ekri ou lè ou pwodui yon jounal lekòl, oswa devlope abilite koute ou pa eksplore mond lan oswa radyo ak podcasts.

Chwazi

Isit la se yon opòtinite pou aprann angle pou rezon espesifik. Ou ta ka ede kandida pwofesyonèl ou pa pran Entènasyonal Biznis angle, oswa genyen ladrès transfere tankou kouman yo bay yon prezantasyon efikas!