Chat avèk nou, patrone pa LiveChat

Règleman ranbousman

Ou vle konnen frè nou yo?

Vin yon elèv

Ranplasman

Anilasyon ak règleman ranvwa

Elèv ki vle ranvwaye kòmansman yon kou dwe notifye BLI davans. Y ap fè yon nouvo lèt akseptasyon lè sa a pou yon dat pita ki gratis pou elèv ki ap etidye anba mwa 6. Elèv k ap etidye pandan mwa 6 pral chaje $ 70 CAD.

Anilasyon

Tout avi anilasyon yo dwe bay alekri pa lapòs, faks, oswa e-mail ki deklare ke ou gen entansyon retire nan pwogram nan ou te anrejistre pou. Enskripsyon ak frè plasman akomodasyon yo pa ranbousab.
Si yon elèv oblije anile pwogram li akòz viza refi, yo pral ranbouse yon ranbousman konplè san yo pa peye frè enskripsyon ak frè plasman aranjman. Remake byen ke BLI bezwen resevwa kanadyen lèt orijinal la nan refi.

Elèv yo dwe tonbe nan règleman sa yo pou yo kalifye pou ranbousman:

Anvan pwogram kòmanse dat la

a) Mwens pase jou kourikoulòm apre ou fin soumèt enskripsyon ou an 10 nan frè ekolaj la.
b) Jou 31 oswa plis anvan pwogram nan kòmanse · 70 nan frè ekolaj la.
c) Si elèv la anule mwens pase jou 30 anvan dat la kòmanse pwogram nan · 60 nan frè ekolaj la.

Apre pwogram kòmanse dat

a) ant 1-10 nan pwogram nan · 50 nan frè ekolaj la.
b) ant 11 - 24 nan pwogram nan · 30 nan frè ekolaj la.
c) 25 oswa plis nan pwogram nan · 0 nan frè ekolaj la.

Elèv yo ka amelyore men yo pa diminye pwogram yo. B. Si elèv la vle chanje nan pwogram plen tan nan pwogram tan pati, li / ap gen pou anile pwogram nan ak reapply. Anilasyon politik ap aplike.

* Si yon elèv vini nan Kanada ak yon pèmi etid BLI, li oswa li pèdi dwa a tout ranbousman.

Homestay ranbousman

Frè pou plas nan Homestay se pa ranbousab. Elèv yo dwe bay avi semèn 2 alekri pou koòdonatè homestay si yo vle chanje homestay yo. Premye semèn yo 4 nan homestay yo pa ranbousab.

Tan yo ranbousman ranbousman

Si li kalifye pou yon ranbousman dapre kondisyon ki anwo yo, yo pral ranbouse ou nan peryòd 45- jou kap vini an apre resevwa avi alekri anilasyon an.

Tanpri note ke frè enskripsyon an ak frè plasman aranjman yo pa ranbousab anba nenpòt sikonstans