Ghọọ ezinụlọ gị

Ị chọrọ ịma ụgwọ anyị?

Bụrụ onye mmụta