Nkwenye na ndi otu

Ị chọrọ ịma ụgwọ anyị?

Bụrụ onye mmụta