ჩატი ჩვენთან, იკვებება LiveChat

ინგლისური ენის კურსები მონრეალში

გინდა ვიცოდე ჩვენი საფასური?

გახდით სტუდენტი

BLI ზოგადი ინგლისურენოვანი კურსები განკუთვნილია სტუდენტებისთვის, რომელთაც სურთ გააუმჯობესონ თავიანთი სიზუსტე და სრულყოფილად ფლობა ინგლისურ ენაზე. გსურთ თუ არა ინგლისური ენის სწავლა სამუშაოს, მოგზაურობის, სკოლის ან სიამოვნებისთვის, BLI დაგეხმარებათ თქვენი მიზნების მისაღწევად.

BLI გთავაზობთ მრავალფეროვან ენაზე პროგრამებს, რომლებიც შეესაბამება ყველა მოსწავლის საჭიროებებს. გრაფიკების და პროგრამების ფართო სპექტრში, ჩვენ შეგვიძლია გადაგიყვანთ ძირითად კომუნიკაციებზე მაღალკვალიფიციურ აკადემიურ ცოდნას გამოცდილი და გამოცდილი მასწავლებლების მიერ გაწვრთნილი და დინამიკური გაკვეთილების მეშვეობით, რომლებსაც ესმით თქვენი მოტივები და ამბიციები.

ზოგადი ინგლისური ენის კურსები
ინსტრუქციის 12 დონე

ძირითადიდან გაფართოებული

მცირე კლასები

(12 მოსწავლეები თითო კლასში)

სხვადასხვა პროგრამის პარამეტრები

ნახევარი განაკვეთი

სრული დრო

ინტენსიური

სუპერ ინტენსიური

სრული დღე ორენოვანი

ნახევარი განაკვეთი

ნახევარი განაკვეთი

კვირაში XXX გაკვეთილები

საკლასო განრიგი

Mon - Thu

9: 00 - 12: 20

პარასკევი

9: 00 - 10: 30

ჩემი
პარ
პარ
პარ
ოთხ
9: 00 - 10: 30

მოყვარული

გრამატიკა

მოყვარული

გრამატიკა

მოყვარული

გრამატიკა

მოყვარული

გრამატიკა

ინტეგრირებული უნარები
10: 40 - 12: 20 ინტეგრირებული უნარები ინტეგრირებული უნარები ინტეგრირებული უნარები ინტეგრირებული უნარები

სრული დრო

სრული დრო

კვირაში XXX გაკვეთილები

საკლასო განრიგი

Mon - Thu

9: 00 - 2: 00

პარასკევი

9: 00 - 12: 20

ჩემი
პარ
პარ
პარ
ოთხ
9: 00 - 10: 30

მოყვარული

გრამატიკა

მოყვარული

გრამატიკა

მოყვარული

გრამატიკა

მოყვარული

გრამატიკა

ინტეგრირებული უნარები
10: 40 - 12: 20 ინტეგრირებული უნარები ინტეგრირებული უნარები ინტეგრირებული უნარები ინტეგრირებული უნარები საკომუნიკაციო სემინარი
1: 10 - 2: 00 საკომუნიკაციო სემინარი საკომუნიკაციო სემინარი საკომუნიკაციო სემინარი საკომუნიკაციო სემინარი

ინტენსიური

ინტენსიური

კვირაში XXX გაკვეთილები

საკლასო განრიგი

Mon - Thu

9: 00 - 3: 15

პარასკევი

9: 00 - 12: 20

ჩემი
პარ
პარ
პარ
ოთხ
9: 00 - 10: 30

მოყვარული

გრამატიკა

მოყვარული

გრამატიკა

მოყვარული

გრამატიკა

მოყვარული

გრამატიკა

ინტეგრირებული უნარები
10: 40 - 12: 20 ინტეგრირებული უნარები ინტეგრირებული უნარები ინტეგრირებული უნარები ინტეგრირებული უნარები საკომუნიკაციო სემინარი
1: 10 - 2: 00 საკომუნიკაციო სემინარი საკომუნიკაციო სემინარი საკომუნიკაციო სემინარი საკომუნიკაციო სემინარი
2: 00 - 3: 15 სპეციფიკური უნარები სპეციფიკური უნარები სპეციფიკური უნარები სპეციფიკური უნარები

სუპერ ინტენსიური

სუპერ ინტენსიური

კვირაში XXX გაკვეთილები

საკლასო განრიგი

Mon - Thu

9: 00 - 4: 20

პარასკევი

9: 00 - 12: 20

ჩემი
პარ
პარ
პარ
ოთხ
9: 00 - 10: 30

მოყვარული

გრამატიკა

მოყვარული

გრამატიკა

მოყვარული

გრამატიკა

მოყვარული

გრამატიკა

ინტეგრირებული უნარები
10: 40 - 12: 20 ინტეგრირებული უნარები ინტეგრირებული უნარები ინტეგრირებული უნარები ინტეგრირებული უნარები საკომუნიკაციო სემინარი
1: 10 - 2: 00 საკომუნიკაციო სემინარი საკომუნიკაციო სემინარი საკომუნიკაციო სემინარი საკომუნიკაციო სემინარი
2: 00 - 3: 15 სპეციფიკური უნარები სპეციფიკური უნარები სპეციფიკური უნარები სპეციფიკური უნარები
3: 15 - 4: 20 არჩევითი არჩევითი არჩევითი არჩევითი

კომუნიკაციური გრამატიკა
ინტეგრირებული უნარები
საკომუნიკაციო სემინარი
სპეციფიკური უნარები
არჩევითი