ჩატი ჩვენთან, იკვებება LiveChat

BLI პროგრამები

გინდა ვიცოდე ჩვენი საფასური?

გახდით სტუდენტი

ინგლისური პროგრამები

16 +

ზოგადი ინგლისური

BLI ზოგადი ინგლისურენოვანი კურსები განკუთვნილია სტუდენტებისთვის, რომელთაც სურთ გააუმჯობესონ თავიანთი სიზუსტე და სრულყოფილად ფლობა ინგლისურ ენაზე კომუნიკაციისას.

გსურთ თუ არა ინგლისური ენის სწავლა სამუშაოს, მოგზაურობის, სკოლის ან სიამოვნებისთვის, BLI დაგეხმარებათ თქვენი მიზნების მისაღწევად.

ბიზნეს ინგლისური

BLI ბიზნეს ინგლისური კურსები ინტეგრირებული უნარების კურსებია, რომლებიც განკუთვნილია სტუდენტებისთვის, რომელთაც სურთ ინგლისური ენის გამოყენება პროფესიულ გარემოში, სწავლობენ მათ ლექსიკასა და ფუნქციონალურ ენას, რომელთაც წარმატების მიღწევა სჭირდებათ.

გამოცდის მომზადება

BLI საგამოცდო კურსები შექმნილია იმისათვის, რომ გასწავლა ყველა საჭირო უნარ-ჩვევები, სტრატეგიები, ტექნიკა და ნდობა, რომლებიც აუცილებელია წარმატების მისაღწევად გამოცდისთვის.

BLI გთავაზობთ მომზადებას შემდეგ გამოცდებზე:

  • IELTS
  • TOEFL
  • FCE
  • CAE

ერთწლიანი შუალედი

ფრანგული პროგრამები

16 +

ზოგადი ინგლისური

BLI ზოგადი ინგლისურენოვანი კურსები განკუთვნილია სტუდენტებისთვის, რომელთაც სურთ გააუმჯობესონ თავიანთი სიზუსტე და სრულყოფილად ფლობა ინგლისურ ენაზე კომუნიკაციისას.

გსურთ თუ არა ინგლისური ენის სწავლა სამუშაოს, მოგზაურობის, სკოლის ან სიამოვნებისთვის, BLI დაგეხმარებათ თქვენი მიზნების მისაღწევად.

გამოცდის მომზადება

BLI საგამოცდო კურსები შექმნილია იმისათვის, რომ გასწავლა ყველა საჭირო უნარ-ჩვევები, სტრატეგიები, ტექნიკა და ნდობა, რომლებიც აუცილებელია წარმატების მისაღწევად გამოცდისთვის.

BLI გთავაზობთ მომზადებას შემდეგ გამოცდებზე:

  • IELTS
  • TOEFL
  • FCE
  • CAE

ერთწლიანი შუალედი

ორენოვანი პროგრამები

16 +

ორენოვანი პროგრამა

BLI ორენოვანი პროგრამა შექმნილია იმისათვის, რომ გაიგოთ აუცილებელი უნარ-ჩვევები, როგორც ინგლისურ, ისე ფრანგულ ენაზე ზუსტად და სრულყოფილად კომუნიკაცია. მინიმალური რეკომენდირებული სიგრძე ამ პროგრამებისთვის არის 8 თვე.

ერთწლიანი შუალედი

ახალგაზრდული პროგრამები

9+

FLAP (ენის ბანაკები)

BLI ორენოვანი პროგრამა შექმნილია იმისათვის, რომ გაიგოთ აუცილებელი უნარ-ჩვევები, როგორც ინგლისურ, ისე ფრანგულ ენაზე ზუსტად და სრულყოფილად კომუნიკაცია. მინიმალური რეკომენდირებული სიგრძე ამ პროგრამებისთვის არის 8 თვე.

დასვენების პროგრამები

BLI ორენოვანი პროგრამა შექმნილია იმისათვის, რომ გაიგოთ აუცილებელი უნარ-ჩვევები, როგორც ინგლისურ, ისე ფრანგულ ენაზე ზუსტად და სრულყოფილად კომუნიკაცია. მინიმალური რეკომენდირებული სიგრძე ამ პროგრამებისთვის არის 8 თვე.

დაწყებითი და საშუალო სკოლა გამოცდილება

BLI ორენოვანი პროგრამა შექმნილია იმისათვის, რომ გაიგოთ აუცილებელი უნარ-ჩვევები, როგორც ინგლისურ, ისე ფრანგულ ენაზე ზუსტად და სრულყოფილად კომუნიკაცია. მინიმალური რეკომენდირებული სიგრძე ამ პროგრამებისთვის არის 8 თვე.

დაწყებითი და საშუალო სკოლა სემესტრი და წელი

BLI ორენოვანი პროგრამა შექმნილია იმისათვის, რომ გაიგოთ აუცილებელი უნარ-ჩვევები, როგორც ინგლისურ, ისე ფრანგულ ენაზე ზუსტად და სრულყოფილად კომუნიკაცია. მინიმალური რეკომენდირებული სიგრძე ამ პროგრამებისთვის არის 8 თვე.

ხიდი პროგრამა

BLI ორენოვანი პროგრამა შექმნილია იმისათვის, რომ გაიგოთ აუცილებელი უნარ-ჩვევები, როგორც ინგლისურ, ისე ფრანგულ ენაზე ზუსტად და სრულყოფილად კომუნიკაცია. მინიმალური რეკომენდირებული სიგრძე ამ პროგრამებისთვის არის 8 თვე.

მშობლები და საბავშვო პროგრამები

6+

ენა + ენა

BLI ორენოვანი პროგრამა შექმნილია იმისათვის, რომ გაიგოთ აუცილებელი უნარ-ჩვევები, როგორც ინგლისურ, ისე ფრანგულ ენაზე ზუსტად და სრულყოფილად კომუნიკაცია. მინიმალური რეკომენდირებული სიგრძე ამ პროგრამებისთვის არის 8 თვე.

ენის + დაწყებითი ან საშუალო სკოლა

BLI ორენოვანი პროგრამა შექმნილია იმისათვის, რომ გაიგოთ აუცილებელი უნარ-ჩვევები, როგორც ინგლისურ, ისე ფრანგულ ენაზე ზუსტად და სრულყოფილად კომუნიკაცია. მინიმალური რეკომენდირებული სიგრძე ამ პროგრამებისთვის არის 8 თვე.

ენა და კოლეჯი + დაწყებითი ან საშუალო სკოლა

BLI ორენოვანი პროგრამა შექმნილია იმისათვის, რომ გაიგოთ აუცილებელი უნარ-ჩვევები, როგორც ინგლისურ, ისე ფრანგულ ენაზე ზუსტად და სრულყოფილად კომუნიკაცია. მინიმალური რეკომენდირებული სიგრძე ამ პროგრამებისთვის არის 8 თვე.