School beleid

Wilt u onze tarieven kennen?

Word een student

Taalbeleid

Bij BLI hanteren we een beleid met alleen Engels of Frans. Dit beleid is opgesteld om u te helpen uw Engels of Frans taalgebruik tijdens uw studie in Canada te maximaliseren. Om u te helpen uw taalvaardigheidsniveau echt te verbeteren, wordt van u verwacht dat u te allen tijde tijdens BLI communiceert in de taal die u studeert.

Als u de polis overtreedt, ontvangt u een boete:

Eerste overtreding: u ontvangt een waarschuwingskaart.
Tweede overtreding: je wordt een dag uit BLI geschorst en wordt als afwezig geregistreerd.
Derde overtreding: je wordt gedurende drie dagen uit BLI geschorst en wordt als afwezig geregistreerd. Je zult een afspraak moeten maken met de programmacoördinator.
Vierde overtreding: je wordt gedurende vijf dagen uit BLI geschorst en wordt als afwezig geregistreerd. Je zult een afspraak moeten maken met de programmacoördinator.
Vijfde overtreding: je wordt voor één sessie of een equivalent van school geschorst.

Lateess en verzuim

BLI verwacht dat studenten op tijd bij hun lessen zijn. Als een student drie keer te laat is voor een klas, is dit gelijk aan één afwezigheid. Als studenten minder dan 80% bijwonen, ontvangen ze hun certificaat niet.

Verlof

Studenten die 24 weken of langer komen, mogen een verlof aanvragen. Dit verlof kan niet langer zijn dan vier weken. Als de studenten verlof krijgen, worden hun lessen uitgesteld. Als het aanvragen van een afwezigheid 12 weken van studie moet hebben voltooid. Als ze naar het buitenland reizen, moeten ze een geldig visum hebben.

Klasse veranderen

Hoewel dit een zeldzame situatie is, is het zo dat wanneer een student van mening is dat de klas waar hij of zij is geplaatst, niet helpt om de taalvaardigheden te verbeteren of dat het erg moeilijk is, hij of zij een klasseverandering kan aanvragen. Om dit te doen, moet hij of zij de eerste week van de lessen meenemen naar de academische coördinator. Na week één zijn er geen wijzigingen mogelijk.

Uitwijzingen voor studenten

Klik hier voor meer informatie:
http://blicanada.net/student-expulsion-policy/