موږ سره چیٹپه واسطه ځواکمن شوی LiveChat

د بیمې

ایا تاسو غواړئ زموږ فیسونه پیژنئ؟

یو زده کونکی بن

د ټولو نړیوالو زده کونکو لپاره چې کاناډا ته راځي د روغتیا بیمې لازمي ده. کله چې تاسو زموږ د کورسونو لپاره راجستر کول تاسو کولی شئ غوښتنه وکړئ او BLI به تاسو ته بیړني طبي بیمې درکړي چې ستاسو د استوګنې په موده کې ستاسو پوښښ او ساتنه کوي او تاسو به دا څنګه کارولو ته ټوله معلومات درکړي.