Bisedo me ne, Mundësuar nga LiveChat

Kurset e Anglishtes në Montreal

Dëshironi të dini tarifat tona?

Bëhuni student

Kurset BLI të përgjithshme në anglisht janë të dizajnuara për studentët që duan të përmirësojnë saktësinë dhe rrjedhshmërinë e tyre kur komunikojnë në gjuhën angleze. Nëse doni të mësoni anglisht për punë, udhëtime, shkollë ose thjesht për kënaqësi, BLI do t'ju ndihmojë të arrini qëllimet tuaja.

BLI ofron një larmi programesh gjuhësore që i përshtaten nevojave të çdo nxënësi. Me një gamë të gjerë orësh dhe programesh, ne mund t'ju marrim nga komunikimi bazë në aftësitë akademike të avancuara përmes mësimeve të angazhuara dhe dinamike të ofruara nga mësues me përvojë, të cilët i kuptojnë motivet dhe ambiciet tuaja.

Kurse të Përgjithshme në Anglisht
Nivelet e instruksioneve të 12

Nga themelore në Avancuar

Klasë të Vogla

(Studentët e 12 në klasë)

Opsionet e ndryshme të programit

Kohë të pjesshme

Me kohë të plotë

Intensiv

Super intensive

Ditë të plotë dygjuhësh

Kohë të pjesshme

Kohë të pjesshme

Leksione 18 në javë

Klasa Orari

Mon - Thu

9: 00 - 12: 20

E premte

9: 00 - 10: 30

Tim
Tue
Martohem me
Thu
Fri
9: 00 - 10: 30

Komunikues

gramatikë

Komunikues

gramatikë

Komunikues

gramatikë

Komunikues

gramatikë

Aftësi të Integruara
10: 40 - 12: 20 Aftësi të Integruara Aftësi të Integruara Aftësi të Integruara Aftësi të Integruara

Me kohë të plotë

Me kohë të plotë

Leksione 24 në javë

Klasa Orari

Mon - Thu

9: 00 - 2: 00

E premte

9: 00 - 12: 20

Tim
Tue
Martohem me
Thu
Fri
9: 00 - 10: 30

Komunikues

gramatikë

Komunikues

gramatikë

Komunikues

gramatikë

Komunikues

gramatikë

Aftësi të Integruara
10: 40 - 12: 20 Aftësi të Integruara Aftësi të Integruara Aftësi të Integruara Aftësi të Integruara Seminar për komunikim
1: 10 - 2: 00 Seminar për komunikim Seminar për komunikim Seminar për komunikim Seminar për komunikim

Intensiv

Intensiv

Leksione 30 në javë

Klasa Orari

Mon - Thu

9: 00 - 3: 15

E premte

9: 00 - 12: 20

Tim
Tue
Martohem me
Thu
Fri
9: 00 - 10: 30

Komunikues

gramatikë

Komunikues

gramatikë

Komunikues

gramatikë

Komunikues

gramatikë

Aftësi të Integruara
10: 40 - 12: 20 Aftësi të Integruara Aftësi të Integruara Aftësi të Integruara Aftësi të Integruara Seminar për komunikim
1: 10 - 2: 00 Seminar për komunikim Seminar për komunikim Seminar për komunikim Seminar për komunikim
2: 00 - 3: 15 Aftësi specifike Aftësi specifike Aftësi specifike Aftësi specifike

Super intensive

Super intensive

Leksione 35 në javë

Klasa Orari

Mon - Thu

9: 00 - 4: 20

E premte

9: 00 - 12: 20

Tim
Tue
Martohem me
Thu
Fri
9: 00 - 10: 30

Komunikues

gramatikë

Komunikues

gramatikë

Komunikues

gramatikë

Komunikues

gramatikë

Aftësi të Integruara
10: 40 - 12: 20 Aftësi të Integruara Aftësi të Integruara Aftësi të Integruara Aftësi të Integruara Seminar për komunikim
1: 10 - 2: 00 Seminar për komunikim Seminar për komunikim Seminar për komunikim Seminar për komunikim
2: 00 - 3: 15 Aftësi specifike Aftësi specifike Aftësi specifike Aftësi specifike
3: 15 - 4: 20 i zgjedhur i zgjedhur i zgjedhur i zgjedhur

Gramatikë komunikuese
Aftësi të integruara
Seminar për komunikim
Aftësi specifike
i zgjedhur