Bisedo me ne, Mundësuar nga LiveChat

BLI Programet

Dëshironi të dini tarifat tona?

Bëhuni student

Programet angleze

16 +

Përgjithshëm Anglisht

Kurset BLI të përgjithshme në anglisht janë të dizajnuara për studentët që duan të përmirësojnë saktësinë dhe rrjedhshmërinë e tyre kur komunikojnë në gjuhën angleze.

Nëse doni të mësoni anglisht për punë, udhëtime, shkollë ose thjesht për kënaqësi, BLI do t'ju ndihmojë të arrini qëllimet tuaja.

Biznes Anglisht

Kurset BLI Business English janë kurse të aftësive të integruara që janë dizajnuar për studentët që duan të përdorin gjuhën angleze në situata profesionale, duke u mësuar atyre fjalorin dhe gjuhën funksionale që duhet të kenë sukses.

Përgatitja e provimit

Kurset e përgatitjes së provimeve BLI janë të dizajnuara për t'ju mësuar të gjitha aftësitë, strategjitë, teknikat dhe besueshmërinë e nevojshme, që janë të nevojshme për të kaluar me sukses provimin për të cilin po përgatiteni.

BLI ofron përgatitje për provimet e mëposhtme:

  • IELTS
  • TOEFL
  • FCE
  • CAE

Vit boshllëk

Programet franceze

16 +

Përgjithshëm Anglisht

Kurset BLI të përgjithshme në anglisht janë të dizajnuara për studentët që duan të përmirësojnë saktësinë dhe rrjedhshmërinë e tyre kur komunikojnë në gjuhën angleze.

Nëse doni të mësoni anglisht për punë, udhëtime, shkollë ose thjesht për kënaqësi, BLI do t'ju ndihmojë të arrini qëllimet tuaja.

Përgatitja e provimit

Kurset e përgatitjes së provimeve BLI janë të dizajnuara për t'ju mësuar të gjitha aftësitë, strategjitë, teknikat dhe besueshmërinë e nevojshme, që janë të nevojshme për të kaluar me sukses provimin për të cilin po përgatiteni.

BLI ofron përgatitje për provimet e mëposhtme:

  • IELTS
  • TOEFL
  • FCE
  • CAE

Vit boshllëk

Programet dygjuhësore

16 +

Programi dygjuhësh

Programi dygjuhësor BLI është dizajnuar për t'ju ndihmuar të mësoni aftësitë e nevojshme për të komunikuar me saktësi dhe rrjedhshmëri në të dy, anglisht dhe frëngjisht. Gjatësia minimale e rekomanduar për këto programe është 8 muaj.

Vit boshllëk

Programet e Rinisë

9+

FLAP (Kampet e Gjuhës)

Programi dygjuhësor BLI është dizajnuar për t'ju ndihmuar të mësoni aftësitë e nevojshme për të komunikuar me saktësi dhe rrjedhshmëri në të dy, anglisht dhe frëngjisht. Gjatësia minimale e rekomanduar për këto programe është 8 muaj.

Programet e pushimeve

Programi dygjuhësor BLI është dizajnuar për t'ju ndihmuar të mësoni aftësitë e nevojshme për të komunikuar me saktësi dhe rrjedhshmëri në të dy, anglisht dhe frëngjisht. Gjatësia minimale e rekomanduar për këto programe është 8 muaj.

Përvoja e shkollës fillore dhe të mesme

Programi dygjuhësor BLI është dizajnuar për t'ju ndihmuar të mësoni aftësitë e nevojshme për të komunikuar me saktësi dhe rrjedhshmëri në të dy, anglisht dhe frëngjisht. Gjatësia minimale e rekomanduar për këto programe është 8 muaj.

Semestri fillor dhe i mesëm dhe viti

Programi dygjuhësor BLI është dizajnuar për t'ju ndihmuar të mësoni aftësitë e nevojshme për të komunikuar me saktësi dhe rrjedhshmëri në të dy, anglisht dhe frëngjisht. Gjatësia minimale e rekomanduar për këto programe është 8 muaj.

Programi i urës

Programi dygjuhësor BLI është dizajnuar për t'ju ndihmuar të mësoni aftësitë e nevojshme për të komunikuar me saktësi dhe rrjedhshmëri në të dy, anglisht dhe frëngjisht. Gjatësia minimale e rekomanduar për këto programe është 8 muaj.

Prindërit dhe fëmijët Programet

6+

Gjuha + Gjuha

Programi dygjuhësor BLI është dizajnuar për t'ju ndihmuar të mësoni aftësitë e nevojshme për të komunikuar me saktësi dhe rrjedhshmëri në të dy, anglisht dhe frëngjisht. Gjatësia minimale e rekomanduar për këto programe është 8 muaj.

Gjuha + Shkollë fillore ose të mesme

Programi dygjuhësor BLI është dizajnuar për t'ju ndihmuar të mësoni aftësitë e nevojshme për të komunikuar me saktësi dhe rrjedhshmëri në të dy, anglisht dhe frëngjisht. Gjatësia minimale e rekomanduar për këto programe është 8 muaj.

Gjuha dhe Kolegji + Shkollë fillore ose të mesme

Programi dygjuhësor BLI është dizajnuar për t'ju ndihmuar të mësoni aftësitë e nevojshme për të komunikuar me saktësi dhe rrjedhshmëri në të dy, anglisht dhe frëngjisht. Gjatësia minimale e rekomanduar për këto programe është 8 muaj.