Bisedo me ne, Mundësuar nga LiveChat

Politika rimbursimi

Dëshironi të dini tarifat tona?

Bëhuni student

shtyrje

Politika e anullimit dhe shtyrjes

Studentët të cilët dëshirojnë të shtyjnë fillimin e një kursi duhet paraprakisht të njoftojnë BLI. Një letër e re pranimi do të lëshohet për një datë të mëvonshme pa pagesë për studentët që studiojnë nën muajin 6. Nxënësit që studiojnë gjatë muajit 6 do të ngarkohen me $ 70 CAD.

anullime

Të gjitha njoftimet e anulimit duhet të jepen me shkrim me postë, faks ose e-mail duke deklaruar se keni ndërmend të tërhiqeni nga programi për të cilin jeni regjistruar. Regjistrimi dhe tarifat e vendosjes së akomodimit nuk janë të pakthyeshme.
Nëse një student është i detyruar të anulojë programin e tij për shkak të refuzimit të vizës, rimbursimi i plotë do të rimbursohet duke përjashtuar tarifën e regjistrimit dhe tarifën e vendosjes së akomodimit. Vini re se BLI duhet të marrë letrën kanadeze origjinale të refuzimit.

Studentët duhet të përfshihen në udhëzimet e mëposhtme për t'u kualifikuar për rimbursim:

Para datës së fillimit të programit

a) Më pak se 10 ditë pas dorëzimit të regjistrimit tuaj · 100% të taksës së shkollimit.
b) 31 ditë ose më shumë para fillimit të programit · 70% e taksës së shkollimit.
c) Nëse studenti anullon më pak se 30 ditë para datës së fillimit të programit · 60% të tarifës së shkollimit.

Pas datës së fillimit të programit

a) Mes 1-10% të programit · 50% të tarifës së shkollimit.
b) Mes 11 - 24% të programit · 30% të tarifës së shkollimit.
c) 25% ose më shumë të programit · 0% të tarifës së shkollimit.

Studentët mund të përmirësojnë, por jo të ulin programin e tyre. p.sh. Nëse studenti dëshiron të ndryshojë nga programi me kohë të plotë në programin me kohë të pjesshme, ai / ajo do të duhet të anulojë programin dhe të rishpallet. Politika e anullimit do të zbatohet.

* Nëse një student vjen në Kanada me një leje studimi BLI, ai ose ajo humbet të drejtën për të gjitha rimbursimet.

Rimbursim homestay

Tarifa e vendosjes në shtëpi është e pakthyeshme. Nxënësit duhet t'i japin 2 javë njoftime me shkrim tek koordinatori homestay nëse dëshirojnë të ndryshojnë homestay e tyre. Javët e para të 4 të homestay janë të pakthyeshme.

Koha për përpunimin e rimbursimit

Nëse ai / ajo ka të drejtën e rimbursimit sipas kushteve të mësipërme, ju do të rimbursoheni brenda afatit 45-ditë pune pas marrjes së njoftimit me shkrim për anulimin.

Ju lutem vini re se tarifa e regjistrimit dhe vendosja e akomodimit nuk janë të pakthyeshme në asnjë rrethanë