Bisedo me ne, Mundësuar nga LiveChat

Politika e shkollës

Dëshironi të dini tarifat tona?

Bëhuni student

Politika e gjuhëve

Në BLI, ne aplikojmë një Politikë vetëm në Anglisht ose Francë. Kjo politikë është krijuar për t'ju ndihmuar të maksimalizoni praktikën tuaj në anglisht ose frëngjisht gjatë studimeve tuaja në Kanada. Për t'ju ndihmuar të përmirësoni me të vërtetë nivelin e aftësisë së gjuhës, pritet që të komunikoni vetëm në gjuhën që po studioni gjatë gjithë kohës në BLI.

Nëse e thyejnë politikën, do të merrni një ndëshkim:

Vepra e parë: Ju do të merrni një kartë paralajmërimi.
Shkelja e dytë: Do të pezullohet nga BLI për një ditë dhe do të regjistrohet si mungesë.
Shkelja e tretë: Do të pezullohet nga BLI për tri ditë dhe do të regjistrohet si mungesë. Ju do të duhet të takoheni me koordinatorin e programit.
Vepra e katërt: Do të pezullohet nga BLI për pesë ditë dhe do të regjistrohet si mungesë. Ju do të duhet të takoheni me koordinatorin e programit.
Shkelja e pestë: Do të pezullohet nga shkolla për një seancë ose ekuivalent.

Vonesa dhe mungesa

BLI pret që studentët të jenë në kohë në klasat e tyre. Nëse një student është tre herë më vonë në një klasë, kjo është e barabartë me një mungesë. Nëse nxënësit marrin pjesë më pak se 80%, ata nuk do të marrin certifikatën e tyre.

socializing

BLI inkurajon shkëmbimin shoqëror dhe kulturor në mesin e komunitetit të saj; megjithatë, politika shkollore tregon se punonjësit nuk lejohen të shoqërohen me nxënësit jashtë orëve të rregullta dhe ngjarjeve BLI.

Lini pa mungesë

Studentët që vijnë për javë 24 dhe më shumë lejohen të kërkojnë leje mungese. Kjo leje nuk mund të zgjasë më shumë se katër javë. Nëse studentëve u jepet një leje mungese, klasat e tyre do të shtyhen. Nëse kërkojnë leje mungese duhet të kenë përfunduar javën 12 të studimit. Nëse ata udhëtojnë jashtë vendit, ata duhet të kenë një vizë të vlefshme.

Ndryshimi i klasës

Megjithëse kjo është një situatë e rrallë, sa herë që një nxënës mendon se klasa ku ai ose ajo është vendosur nuk ndihmon në përmirësimin e aftësive gjuhësore ose nëse është shumë e vështirë, ai mund të kërkojë një ndryshim të klasës. Për ta bërë këtë, ai ose ajo duhet t'i marrë koordinatorit akademik gjatë javës së parë të orëve. Nuk ka ndryshime të mundshme pas një jave.

Droga dhe alkooli

Politika BLI në lidhje me drogën dhe alkoolin:
- Konsumi i drogës dhe alkoolit janë të ndaluara në pronën e shkollës.
- Konsumi i kanabisit nuk lejohet në pronën e shkollës, në ngjarjet shkollore, aktivitetet ose udhëtimet dhe ekskursionet nga asnjeri
stafit ose studentëve.
- Çdo nxënës i mitur / i mitur i cili posedon, përdor, shet ose shpërndan legal (p.sh. marihuanë, ilaçe me recetë etj.) Ose
ilaçeve ilegale, veglave të drogës, alkoolit ose duhanit në çdo kohë, ndërsa në pronën e shkollës, ose nën autoritetin e shkollës,
është subjekt i masave më serioze disiplinore, përfshirë pezullimin ose dëbimin.
- Politikat e shkollës për drogën dhe alkoolin gjithashtu zbatohen për të gjitha udhëtimet dhe aktivitetet e studentëve BLI. Shkolla rezervon të drejtën për të
kërkoni ndonjë send të nxënësve nëse ai student dyshohet se ka droga ose substanca të paligjshme ose artikuj në shkollë, në udhëtime
dhe aktivitetet. Nxënësit që besohet të jenë nën ndikimin e drogës apo alkoolit përballen me pasoja të rënda, duke përfshirë pezullimin
ose dëbim.

Politika e Shpëtimit të Studentit

Ju lutem klikoni këtu për detaje: