Patakaran sa Paaralan

Gusto mo bang malaman ang aming mga bayarin?

Maging isang mag-aaral

Patakaran sa Wika

Sa BLI, inilalapat namin ang Patakaran ng Ingles-o-Pranses-Tanging. Ang patakarang ito ay itinatag upang matulungan kang mapakinabangan ang iyong pagsasanay sa wikang Ingles o Pranses sa panahon ng iyong pag-aaral sa Canada. Upang tulungan kang mapabuti ang iyong antas ng kasanayan sa wika, inaasahan mong makipag-usap lamang sa wikang iyong pinag-aaralan sa lahat ng oras habang nasa BLI.

Kung masira mo ang patakaran, makakatanggap ka ng multa:

Unang pagkakasala: Makakatanggap ka ng Warning Card.
Ikalawang pagkakasala: Susubukan ka mula sa BLI sa isang araw at maitatala bilang absent.
Pangatlong pagkakasala: Susubukan ka mula sa BLI sa loob ng tatlong araw at maitatala bilang absent. Kakailanganin mong makipagkita sa tagapamahala ng programa.
Ikaapat na pagkakasala: Susubukan ka mula sa BLI sa loob ng limang araw at maitatala bilang absent. Kakailanganin mong makipagkita sa tagapamahala ng programa.
Ikalimang kasalanan: Susubukan ka mula sa paaralan para sa isang sesyon o katumbas.

Lateness & Absenteeism

Inaasahan ng BLI na ang mga estudyante ay nasa oras sa kanilang mga klase. Kung ang isang estudyante ay tatlong beses na huli sa isang klase, ito ay katumbas ng isang pagkawala. Kung pumapasok ang mga mag-aaral nang mas mababa sa 80%, hindi nila matatanggap ang kanilang sertipiko.

Mag-iwan ng kawalan

Ang mga mag-aaral na nanggagaling sa 24 na linggo at higit pa ay pinahihintulutan na humiling ng leave of absence. Ang pag-iwan ng kawalan ay hindi maaaring mas mahaba kaysa sa apat na linggo. Kung ang mga mag-aaral ay binibigyan ng leave of absence, ang kanilang mga klase ay ipagpaliban. Kung humiling ng isang pag-iwan ng pagkawala ay dapat makumpleto ang 12 na linggo ng pag-aaral. Kung sila ay naglalakbay sa ibang bansa, dapat silang magkaroon ng isang wastong visa.

Pagbabago sa klase

Kahit na ito ay isang bihirang sitwasyon, kapag ang isang mag-aaral nararamdaman na ang klase kung saan siya ay inilagay ay hindi tumutulong upang mapabuti ang mga kasanayan sa wika o kung ito ay napakahirap, siya ay maaaring humiling ng pagbabago ng klase. Upang magawa ito, kailangan niyang dalhin sa akademikong coordinator sa unang linggo ng klase. Walang posibleng pagbabago pagkatapos ng isang linggo.

Patakaran sa Pagpapalabas ng Mag-aaral

Mangyaring mag-click dito para sa mga detalye:
http://blicanada.net/student-expulsion-policy/