Makipag-usap ka sa amin, Pinatatakbo ng LiveChat

Seguro

Gusto mo bang malaman ang aming mga bayarin?

Maging isang mag-aaral

Ang mga medikal na seguro ay ipinag-uutos sa lahat ng mga estudyanteng internasyonal na papasok sa Canada Kapag nagrerehistro ka para sa alinman sa aming mga kurso maaari kang magsagawa ng isang kahilingan at magbibigay sa iyo ang BLI ng emergency medical insurance na sumasaklaw at nagpoprotekta sa iyo sa panahon ng iyong pananatili at magbibigay sa iyo ng lahat ng impormasyon kung paano gamitin ito.