Bizimle sohbet, tarafından desteklenmektedir Canlı Sohbet

Öğrenci Çıkarma Politikası

Ücretlerimizi öğrenmek ister misiniz?

Öğrenci ol

Bouchereau Lingua International (BLI) öğrencilerin programlarını başarıyla tamamlama fırsatı bulmalarını sağlamak için tüm makul adımları atmaya adamıştır. Bu genel çerçevede, tüm öğrencilere adil ve adil davranılır. Kendileri ve diğer öğrencileri için BLI'nın akademik ve ahlaki hedeflerini desteklemeyen öğrencilere sınırdışı dahil olmak üzere cezalar uygulanabilir. Genel olarak, BLI bir durumu kovulmadan çözmeye çalışacaktır. Sözlü uyarılar, yazılı uyarılar ve askıya alma bu son ve en ciddi eylemlerden önce gelebilir. BLI, öğrencilerinin, personelin, müşterilerin veya diğer ziyaretçilerin dürüstlüğünü, güvenliğini veya refahını tehlikeye düştüğünde, okuldan uzaklaştırma işlemi, herhangi bir aşamada okulun takdirine bağlı olarak garanti edilebilir.

Akademik sahtekarlık

Tek başına ya da doğrudan ya da dolaylı niyet için başkaları ile yapılan herhangi bir söz, eylem ya da fiat Aşağıdakiler dahil olmak üzere kendilerine veya başka bir öğrenciye / kişilere haksız bir avantaj veya fayda sağlamak:

  1. aldatma / intihal
  2. onaylanmamış işbirliği
  3. kayıtların değiştirilmesi
  4. rüşvet
  5. sahtekârlık / yanlış beyanlar

Olağanüstü ücretler

Belirtilen süre içinde BLI nedeniyle vadesi geçmiş hesaplar için ödeme yapılmaması, yazılı bir uyarı sonrasında ihraç edildi.

Uyuşturucu ve alkol

Uyuşturucu ve alkolle ilgili BLI politikası:

  1. Okul mallarında uyuşturucu ve alkol tüketimi yasaktır.
  2. Okul malında, okul etkinliklerinde, aktivitelerde veya geziler ve kimsenin, ne personelin ne de öğrencilerin yaptığı gezilerde esrar tüketimine izin verilmez.
  3. Okul mülkiyetinde veya okulun yetkisi altında herhangi bir zamanda hukuka (örneğin marihuana, reçeteli ilaç, vb.) Veya yasadışı uyuşturuculara, uyuşturucu maddelerine, alkol veya tütüne sahip olan, kullanan, satan veya dağıtan reşit olmayan / reşit olmayan herhangi bir öğrenci askıya alma veya sınır dışı etme de dahil olmak üzere en ciddi disiplin cezasına tabidir.
  4. Okulun uyuşturucu ve alkol politikaları tüm öğrenci gezileri ve aktiviteleri için de geçerlidir. Okul, öğrencinin okulda uyuşturucu ya da yasadışı madde veya eşya, geziler ve aktivitelerden şüphelenmesi durumunda, öğrenci eşyalarını arama hakkını saklı tutar. Uyuşturucu ve / veya alkolün etkisi altında olduğuna inanılan öğrencilerin, askıya alma veya sınır dışı etme gibi ciddi sonuçları vardır.

Davranış Kurallarını İhlal

Tüm öğrencilerin BLI'nın davranış kurallarına uymaları gerekmektedir. İhlallerin kişi veya mülke fiziksel zarar verme potansiyeli olmasa bile, BLI, uyumsuzluk nedeniyle askıya alınan ve BLI'nın davranış kurallarının herhangi birini ihlal eden bir öğrenciyi ihraç edebilir.

Taciz veya ayrımcılık

BLI herhangi bir öğrencinin, çalışan elemanın, müşterinin veya ziyaretçilerin okulda taciz edilmesini veya ayrımcılığa maruz kalmamasını kabul etmez. Irksal, cinsel veya doğada cinsel yönelim ile ilgili taciz edici veya ayrımcı faaliyetlere katılan öğrenciler, etkinlik şiddetine ve soruşturma açılmasına bağlı olarak derhal askıya alınabilirler. Soruşturmadan şiddetli taciz veya ayrımcı faaliyetlerde bulunduğu düşünülen öğrenciler, faaliyetin şiddetine bağlı olarak okulun takdirine bağlı olarak ihraç edilebilir. Taciz veya ayrımcılık unsurlarının neler olduğunun belirlenmesinde BLI, Quebec İnsan Hakları ve Özgürlükleri Şartını ifade eder.

Malın Kötüye Kullanımı

Okul mülkiyetine zarar veren, çalmış veya başka şekilde kötüye kullanan öğrenciler uzaklaştırılabilir ve Tazminat ödemeniz gerekiyordu.

Personelin veya Öğrencilerin Tehlikesi

BLI, tüm okul personelinin, öğrencilerin, müşterilerin ve ziyaretçilerin güvende olma hakkını taahhüt eder. Harekete geçme ya da ihmal yoluyla, kendilerinin ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye atan öğrenciler sınır dışı edilebilir.

Bildirim:

Herhangi bir sebeple sınır dışı edilebilecek öğrenciler yazılı olarak ya e-posta, elden teslim mektubu veya taahhütlü posta ile bildirilecektir. BLI, geçerli bir ikamet adresi sunmamışsa, teslimi olmayan posta ile teslim edilmekten sorumlu değildir. Bildirim, sınır dışı edilme ve geçerli tarih için temelin bir açıklamasını içerecektir. Çıkarılma olayına itiraz eden sınır dışı öğrenciler, öğrenciye verilen BLI şikâyet prosedürünü izleyerek ve şikâyeti desteklemek için yeterli kanıt sunarak, bildiriden itibaren üç gün içinde karara itiraz etmelidir. İtirazda bulunan ve başarısız olan öğrenciler BLI'dan çekilir.

Sınırlı Öğrenci Ücretlerinin Tespiti

Tahliye edilmiş öğrenciler için, öğrencinin hesaplarının uzlaştırılması, okulun Ücreti Geri Ödeme Politikası uyarınca, kendi çalışma programına devam etmenin son günü olarak sınırdışı edilmesinin geçerli tarihi kullanılarak tamamlanacaktır.

Mülk Dönüşü

Sınırdışı edilen öğrenci, kendi mülkiyetindeki herhangi bir okul mülkünün, XMUMX gün içinde geri gönderilmesinden sorumludur ve iyi durumda iade edilmemiş herhangi bir mülkten maddi olarak sorumlu tutulacaktır.